Kitap Kitap Alıntıları

Jerome S. Blackman – Zihnin Kendini Koruma Yolları – 101 Savunma

 • Başkalarını korkutmak – Zorbalık: Genellikle bu davranış sevilen bir şeyin kaybedilmesinden kaynaklanan kaygının doğurduğu suçluluk belasını hafifletmek için kullanılır. Knight şunu tespit etmiştir: “…saldırgan tutum, kaygılarını arttıran düşmanca tepkileri kışkırtır ve sonuç olarak daha fazla saldırgan davranışa gerek olur. Böylece berbat bir döngü kurulmuş olur(Blackman, 2014, s. 134).
 • Fiziksel Şiddet: Kişinin kendi üzerindeki etkisini nötrlemek için kendisine yönelik olumsuz hislere sahip olduğu “nesne”yi hiçsizleştirmesidir. Glasser (1992)’in şiddetle ilgili anlayışımıza yaptığı katkı, şiddetin yalnızca ne basitçe nefret dolu bir tahrip etmenin boşaltılması, ne de kendini korumaya yönelik bir savunma mekanizması olduğunu göstermesidir. Bazı durumlarda insanlar fiziksel şiddeti kendilerine bir etkisi olmasa bile herhangi birisine karşı bir savunma olarak kullanabilirler. Ego ile öteki arasındaki duygusal bağlantıyı ortadan kaldırma düşüncesi, genellikle nesne-ilişkili patolojinin belirleyicilerindendir. (yani diğer insanların üstüne çıkma ve aynı zamanda ego üzerinde bunların duygusal yaşamlarının etkisini yok etme girişimidir.)(Blackman, 2014, s. 143).
 • Bir kez otonom bir ego işlevine (akıl, soyutlama ya da konuşma gibi) cinsel ya da düşmanca bir sembolik anlam verirseniz, bu faaliyet, suçluluk duygusu, kaygı ve depresif duygulanım yaratarak, süper egonuzla çatışmaya yol açabilir. Zihniniz sizi bu duygulanımdan korunmak için bu (içgüdüsel) ego işlevinin ardından kapanabilir (Blackman, 2014, s. 83).
 • Michael Jackson’ın (1987) “the way you make me fell isimli klibinde gördüğümüz, gördüğü güzel bir kadınla tanışmak için onu sıkıştıran, kadın tarafından hayır cevabı duymayı reddeden, kadının seçim hakkına saygı duymayan bir erkek görüyoruz. Klibi izleyen ergenlik dönemindeki bir erkek gerçeklik ile fanteziyi ayırt etme işlevin kaybedebilir çünkü gerçeklik ile fantezi arasındaki ayrım klipte rasyonel olmayan bir şekilde hadım edilme (erkekliğini kaybetme) olarak sunulmuştur (Blackman, 2014, s. 90).
 • The Last Picture Show (Bogdanovich, 1971): “lise son sınıf öğrencisi Cybill Shephard cinsel seçiciliği dışlanmakla özdeşleştirdiğinden uyum sağlamak için kontrol işlevini engellemektedir. Toplumda dışlamaya (toplumsal kaygı) karşı geliştirdiği savunma yüzünden zengin ve suça meyilli bir grup sınıf arkadaşı tarafından trajik bir biçimde duygu içermeyen cinsel aktivitelere zorlanmaktadır(Blackman, 2014, s. 99).
 • Ön yargı: Önyargı kısmen kendilerinde sevmedikleri özellikleri bir gruba yansıtan insanlardan kaynaklanır (Blackman, 2014, s. 31).
 • Savunma mekanizması: Aynılaşma: kaybetme korku gibi duyguları engellemek için başkalarının olmasını istediği gibi olma durumu.
 • Aynılaşma ( saldırganlığa karşı ) edilgenlik ve saldırganla özdeşleşme ile birlikte ortaya çıkar. Aynılaşma durumunda kişi kült haline gelmiş bir gurubun manipülasyonuna karşı savunmasız olma eğilimindedir. (Blackman, 2014, s. 41)
 • Gerçeklerden Sapma: Bilinçli olarak hesaplı bir şekilde yalan söyleme halidir. Yalan söyleme suçlularda görülen bir özelliktir ve alışıldığı üzere yansıtmalı suçlama ve rasyonalizasyon ile birlikte kullanılır. Belli başlı yalanlar ahlaki olarak uygun görülü ve hatta toplumdan dışlanmalarını önlemek için çocuklara da öğretilir. Eğer insanlar gerçek hislerini söylerlerse (örneğin olumsuz düşüncelerini ve fikirlerini) diğerlerine narsistik bir zarar verebilirler. Diğer bir değişle, yalan söyleme içinde bulunulan duruma göre, ciddi derecede patolojikte olabilir “normal” (uyumsal) bir savunma da olabilir(Blackman, 2014, s. 55).
 • Yansıtmalı suçlama: Kendi sorununuz için haksız yere başkasını suçlarsınız.(Blackman, 2014, s. 18).
 • Mantıksallaştırma: Aşırı mantıklı olduğunu iddia ederek bahaneler bulursunuz. (Blackman, 2014, s. 78).
 • Saldırganı Baştan Çıkarma: Eğer bir insandan korkuyorsanız, korkmadığınızı ispat etmek için o insanı ya cinsel olarak ya da yalakalık yaparak baştan çıkarırsınız.
 • Hayalle özdeşim: olmak istediğiniz gibi biri olduğunuzu hayal ederek davranmaya başlamaktır. Bu kahraman olarak gördüğünüz biriyle özdeşleşmek şeklinde de olabilir.

Kaynak: Blackman, J. S. (2014). Zihnin Kendini Koruma Yolları – 101 Savunma. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...